We share a sea – a unique educational material

School children around the Baltic Sea will benefit from “We share a sea” a new teaching material about food, farming and the marine environment avialable in multiple languages.

School children around the Baltic Sea will benefit from “We share a sea” a new teaching material about food, farming and the marine environment  available in multiple languages. 

Textbook and assignments for free download

We share a sea ForsideWe share a sea” is an unusual teaching material published in multiple languages which allows international school cooperation across the Baltic Sea. The material is targeting students in 5th and 6th grade.

We share a sea consists of a textbook with a story that combines fiction and academic knowledge and a website – www.weshareasea.eu – in English with a teacher´s guide, assignments, suggestions for field trips, guidelines for science experiments and recipes for environmental friendly food.

The textbook is now available for free download as e-book in English, Danish and Lithuanian from the website. Printed versions in Danish can be order in the web shop at www.ecocouncil.dk and in Lithuanian by contacting Edita Zaromskiene at edita.zaromskiene@gmail.com. A Swedish, a German, a Finnish and an Estonian edition are planned to be published later in 2013.

 

Facts and fiction

The textbook We share a sea is a story about five children from Copenhagen who go on a mission to find out how the food they eat is related to the marine environment of the Baltic Sea. They travel widely. They visit a farmer and a fisherman. They get a big bag of fish and vegetables they can cook themselves using the principles of ‘a diet for a clean Baltic’.

The children end up making a “Baltic friendly” meal of organic vegetables from the farm, they have visited, and fish from the boat they were on board. On the way they get to understand how changing their own eating habits and consumption patterns can help improve the marine environment in the Baltic Sea.

In spite of being a fictional story We Share a Sea is relevant in both science and home economics. It aims at giving students an insight into important phenomena having to do with plant growth, livestock, food and farming as well as the marine environment but in an entertaining and easy-accessible way.

The scientific focus is on nutrients and nutrient cycles, leaching of nutrients from arable land, organic farming and food principles, oxygen depletion and fish mortality in the marine environment. Using the material allows the students to develop language, thoughts and ideas that will enable them to understand and discuss these issues and the relationship between them.

Cooperation around the Baltic Sea

We share a sea is published by the Ecological Council in cooperation with the EU-funded Baltic Project Beras Implementation, which involves environmental organizations and research and educational institutions in all the Baltic countries. As part of the cooperation the teaching material will be translated into most of the languages spoken in the Baltic region whereby the children get a unique opportunity to get to know students in other countries, communicate in English and exchange ideas, assignments, receips etc.

 • Published by: The Ecological Council, Copenhagen 2013.
 • Text: Ulla Skovsbøl
 • Illustrations and layout: Eva Wulff.
 • Translation: Jasmin Nielsen
 • Level: grade 5-6
 • Subjects: natural science, home economics, English, national language and interdisciplinary courses
Advertisement

Skifergas-eventyret i USA truer drikkevandet

Udvindingen af skiffergas involverer kolossale mængder af vand tilsat farlige kemikalier som pumpes dybt ned i undergrunden, hvor de truer drikkevandsressourcerne.

Udvindingen af skiffergas involverer kolossale mængder af vand tilsat farlige kemikalier som pumpes dybt ned i undergrunden, hvor de truer drikkevandsressourcerne.

Hør indslaget i Orientering på P1 5.5.13

Yuri-skiffergas_500

Det amerikanske skiffergaseventyr vender op og ned på den amerikanske energisektor. Skiffergassen findes i rigelige mængder ikke mindst i gasfeltet Marcellus Shale, og bliver set som en kærkommen mulighed for at forbedre forsyningssikkerheden. Skiffergassen skaber arbejdspladser og økonomisk vækst – men udvindingen kan også vise sig at få helt uoverskuelige miljøkonsekvenser.

Professor i geomikrobiologi Juri Gorby fra Rensselaer Polytechnic Institute i Troy i staten New York er en af de skeptikere, som advarer om risikoen for, at skiffergasindvindingen ødelægger vitale drikkevandsressourcer og får alvorlige konsekvenser for folkesundheden i udvindingsområderne.

Hør ham i Orientering på P1

Vi deler et hav – miljø-skolebog på mange sprog

Skolebørn Østersøen rundt får glæde af nyt undervisningsmateriale fra Det Økologiske Råd. ”Vi deler et hav” handler om fødevarer, landbrug og havmiljø og udkommer på dansk, engelsk, tysk, svensk, finsk, litauisk og estisk.

Læs mere på Vi deler et hav  

Skolebørn Østersøen rundt får glæde af nyt undervisningsmateriale fra Det Økologiske Råd. ”Vi deler et hav” handler om fødevarer, landbrug og havmiljø og udkommer på dansk, engelsk, tysk, svensk, finsk, litauisk og estisk.

Bogen er gratis og kan bestilles Det Økologiske Råds webshop  Ekspedition og porto pr. klassesæt (30 ex): 100 kr.

Vi deler Forside ”Vi deler et hav” er et usædvanligt undervisningsmateriale, som lægger op til skolesamarbejder på kryds og tværs af Østersøen.

Materialet er målrettet elever i 5. og 6. klasse og består af  undervisningshæfte, som kombinerer fiktion og faglig viden. Der hører en righoldig hjemmeside til materialet – Vi deler et hav  – hvorfra man kan downloade hæftet på flere sprog.

På hjemmesiden finder man også lærervejledning, opgaver, forslag til ekskursioner og forsøg, og desuden en udførlig redegørelse for, hvordan materialet er tilpasset Fælles Mål. Det er således nemt at integrere i undervisningen, og egner sig især til natur-teknik og hjemkundskab, men kan også bruges i tværfaglige forløb med fx dansk og engelsk.

Fiktion med faktuelt indhold

Hovedpersonerne i historien ”Vi deler et hav” er fem elever fra Amager Fælled Skole i København, som tager på ekspedition for at undersøge sammenhængen mellem den mad, de spiser, den måde landbruget producerer på og havmiljøet. De besøger både en økologisk landmand og en fisker og bliver meget klogere på emner som planters vækst, fotosyntese, næringsstoffer, udvaskning, iltsvind og fiskedød.

De ender med at lave et østersøvenligt måltid hjemme i skolekøkkenet af økologiske grønsager fra gården, de har besøgt, og fisk, fra den kutter, de var om bord på. På den måde får de en ide om, at de med deres egne kostvaner og forbrug selv kan være med til at påvirke havmiljøet i Østersøen.

Opgavematerialet lægger op til at eleverne, der bruger “Vi deler et hav”  også tager på tilsvarende ekskursioner, mens de arbejder med bogen og natur-teknikforsøgene i klassen eller evt. i udeskole og afprøver østersvenlige retter i skolekøkkenet.

Stor interesse Østersøen rundt

Vi deler et hav bliver udgivet af Det Økologiske Råd i samarbejde med det EU-støttede Østersprojekt BERAS Implementation, som involverer miljøorganisationer og forsknings- og uddannelsesinstitutioner i samtlige Østersølande. Der har på forhånd været stor interesse for ”Vi deler et hav” hos BERAS-partnerne, og bogen er allerede oversat til engelsk og litauisk. Flere oversættelser er på vej. Ind til videre er der planlagt en  estisk, finsk, tysk og en svensk udgave.

Dermed får de danske skoleklasser, som bruger bogen, mulighed for at etablere samarbejder med elever i andre lande og for eksempel udveksle opskrifter på østersøvenlig mad, videoer fra ekskursioner og forsøg mm.

 • Ulla Skovsbøl: ”Vi deler et hav,” Det Økologiske Råd, Kbh. 2013. Tegninger og layout Eva Wulff.
 • Klassetrin: 5.-6. klasse.
 • Fag: Natur-teknik, hjemkundskab,  dansk og engelsk og tværfaglige forløb
 • Det Økologiske Råds webshop
 • Pris: Gratis. Ekspedition og porto pr. klassesæt (25 ex): 100 kr.