We share a sea – a unique educational material

School children around the Baltic Sea will benefit from “We share a sea” a new teaching material about food, farming and the marine environment avialable in multiple languages.

School children around the Baltic Sea will benefit from “We share a sea” a new teaching material about food, farming and the marine environment  available in multiple languages. 

Textbook and assignments for free download

We share a sea ForsideWe share a sea” is an unusual teaching material published in multiple languages which allows international school cooperation across the Baltic Sea. The material is targeting students in 5th and 6th grade.

We share a sea consists of a textbook with a story that combines fiction and academic knowledge and a website – www.weshareasea.eu – in English with a teacher´s guide, assignments, suggestions for field trips, guidelines for science experiments and recipes for environmental friendly food.

The textbook is now available for free download as e-book in English, Danish and Lithuanian from the website. Printed versions in Danish can be order in the web shop at www.ecocouncil.dk and in Lithuanian by contacting Edita Zaromskiene at edita.zaromskiene@gmail.com. A Swedish, a German, a Finnish and an Estonian edition are planned to be published later in 2013.

 

Facts and fiction

The textbook We share a sea is a story about five children from Copenhagen who go on a mission to find out how the food they eat is related to the marine environment of the Baltic Sea. They travel widely. They visit a farmer and a fisherman. They get a big bag of fish and vegetables they can cook themselves using the principles of ‘a diet for a clean Baltic’.

The children end up making a “Baltic friendly” meal of organic vegetables from the farm, they have visited, and fish from the boat they were on board. On the way they get to understand how changing their own eating habits and consumption patterns can help improve the marine environment in the Baltic Sea.

In spite of being a fictional story We Share a Sea is relevant in both science and home economics. It aims at giving students an insight into important phenomena having to do with plant growth, livestock, food and farming as well as the marine environment but in an entertaining and easy-accessible way.

The scientific focus is on nutrients and nutrient cycles, leaching of nutrients from arable land, organic farming and food principles, oxygen depletion and fish mortality in the marine environment. Using the material allows the students to develop language, thoughts and ideas that will enable them to understand and discuss these issues and the relationship between them.

Cooperation around the Baltic Sea

We share a sea is published by the Ecological Council in cooperation with the EU-funded Baltic Project Beras Implementation, which involves environmental organizations and research and educational institutions in all the Baltic countries. As part of the cooperation the teaching material will be translated into most of the languages spoken in the Baltic region whereby the children get a unique opportunity to get to know students in other countries, communicate in English and exchange ideas, assignments, receips etc.

 • Published by: The Ecological Council, Copenhagen 2013.
 • Text: Ulla Skovsbøl
 • Illustrations and layout: Eva Wulff.
 • Translation: Jasmin Nielsen
 • Level: grade 5-6
 • Subjects: natural science, home economics, English, national language and interdisciplinary courses

Skifergas-eventyret i USA truer drikkevandet

Udvindingen af skiffergas involverer kolossale mængder af vand tilsat farlige kemikalier som pumpes dybt ned i undergrunden, hvor de truer drikkevandsressourcerne.

Udvindingen af skiffergas involverer kolossale mængder af vand tilsat farlige kemikalier som pumpes dybt ned i undergrunden, hvor de truer drikkevandsressourcerne.

Hør indslaget i Orientering på P1 5.5.13

Yuri-skiffergas_500

Det amerikanske skiffergaseventyr vender op og ned på den amerikanske energisektor. Skiffergassen findes i rigelige mængder ikke mindst i gasfeltet Marcellus Shale, og bliver set som en kærkommen mulighed for at forbedre forsyningssikkerheden. Skiffergassen skaber arbejdspladser og økonomisk vækst – men udvindingen kan også vise sig at få helt uoverskuelige miljøkonsekvenser.

Professor i geomikrobiologi Juri Gorby fra Rensselaer Polytechnic Institute i Troy i staten New York er en af de skeptikere, som advarer om risikoen for, at skiffergasindvindingen ødelægger vitale drikkevandsressourcer og får alvorlige konsekvenser for folkesundheden i udvindingsområderne.

Hør ham i Orientering på P1

Vi deler et hav – miljø-skolebog på mange sprog

Skolebørn Østersøen rundt får glæde af nyt undervisningsmateriale fra Det Økologiske Råd. ”Vi deler et hav” handler om fødevarer, landbrug og havmiljø og udkommer på dansk, engelsk, tysk, svensk, finsk, litauisk og estisk.

Læs mere på Vi deler et hav  

Skolebørn Østersøen rundt får glæde af nyt undervisningsmateriale fra Det Økologiske Råd. ”Vi deler et hav” handler om fødevarer, landbrug og havmiljø og udkommer på dansk, engelsk, tysk, svensk, finsk, litauisk og estisk.

Bogen er gratis og kan bestilles Det Økologiske Råds webshop  Ekspedition og porto pr. klassesæt (30 ex): 100 kr.

Vi deler Forside ”Vi deler et hav” er et usædvanligt undervisningsmateriale, som lægger op til skolesamarbejder på kryds og tværs af Østersøen.

Materialet er målrettet elever i 5. og 6. klasse og består af  undervisningshæfte, som kombinerer fiktion og faglig viden. Der hører en righoldig hjemmeside til materialet – Vi deler et hav  – hvorfra man kan downloade hæftet på flere sprog.

På hjemmesiden finder man også lærervejledning, opgaver, forslag til ekskursioner og forsøg, og desuden en udførlig redegørelse for, hvordan materialet er tilpasset Fælles Mål. Det er således nemt at integrere i undervisningen, og egner sig især til natur-teknik og hjemkundskab, men kan også bruges i tværfaglige forløb med fx dansk og engelsk.

Fiktion med faktuelt indhold

Hovedpersonerne i historien ”Vi deler et hav” er fem elever fra Amager Fælled Skole i København, som tager på ekspedition for at undersøge sammenhængen mellem den mad, de spiser, den måde landbruget producerer på og havmiljøet. De besøger både en økologisk landmand og en fisker og bliver meget klogere på emner som planters vækst, fotosyntese, næringsstoffer, udvaskning, iltsvind og fiskedød.

De ender med at lave et østersøvenligt måltid hjemme i skolekøkkenet af økologiske grønsager fra gården, de har besøgt, og fisk, fra den kutter, de var om bord på. På den måde får de en ide om, at de med deres egne kostvaner og forbrug selv kan være med til at påvirke havmiljøet i Østersøen.

Opgavematerialet lægger op til at eleverne, der bruger “Vi deler et hav”  også tager på tilsvarende ekskursioner, mens de arbejder med bogen og natur-teknikforsøgene i klassen eller evt. i udeskole og afprøver østersvenlige retter i skolekøkkenet.

Stor interesse Østersøen rundt

Vi deler et hav bliver udgivet af Det Økologiske Råd i samarbejde med det EU-støttede Østersprojekt BERAS Implementation, som involverer miljøorganisationer og forsknings- og uddannelsesinstitutioner i samtlige Østersølande. Der har på forhånd været stor interesse for ”Vi deler et hav” hos BERAS-partnerne, og bogen er allerede oversat til engelsk og litauisk. Flere oversættelser er på vej. Ind til videre er der planlagt en  estisk, finsk, tysk og en svensk udgave.

Dermed får de danske skoleklasser, som bruger bogen, mulighed for at etablere samarbejder med elever i andre lande og for eksempel udveksle opskrifter på østersøvenlig mad, videoer fra ekskursioner og forsøg mm.

 • Ulla Skovsbøl: ”Vi deler et hav,” Det Økologiske Råd, Kbh. 2013. Tegninger og layout Eva Wulff.
 • Klassetrin: 5.-6. klasse.
 • Fag: Natur-teknik, hjemkundskab,  dansk og engelsk og tværfaglige forløb
 • Det Økologiske Råds webshop
 • Pris: Gratis. Ekspedition og porto pr. klassesæt (25 ex): 100 kr.

Forurenet flod forvandles til rent drikkevand i Dhaka

Bangladesh er med dansk bistand i gang med at opføre et af verdens absolut største anlæg, som omdanner stærkt forurenet flodvand til rent drikkevand.

Hør indslaget i Orientering på P1 22.3.13 VERDENS VANDDAG
Saidabad_500

Bangladesh er med dansk bistand i gang med at opføre et af verdens absolut største anlæg, som omdanner stærkt forurenet flodvand til rent drikkevand.

Vandbehandlingsanlægget Saidabad Water Plant skal levere 450 mio. liter vand dagligt, når det er fuldt udbygget. Dermed vil det sikre vandforsyningen til en tredjedel af hovedstaden Dhakas otte millioner indbyggere.

Banglandesh er af de mange ulande, som har store svært ved at skaffe tilstrækkelige mængder af rent vand til sine 160 mio. indbyggere.  Ca. 800 mio. mennesker verden over har stadig ikke har adgang til rent drikkevand.

Rent vand, er afgørende for menneskers sundhed og velfærd, for fødevare-og energiproduktion, for sunde og stabile økosystemer – men også for social, økonomisk og politisk stabilitet.  Samtidig er den vigtige, men begrænsede ressource under stigende pres.

Det gode vand er truet af klimaforandringer, urbanisering, befolkningstilvækst og forurening. Det går dog fremad mange steder i verden. Andelen af verdensborgere som har adgang til rent vand steg fra 76 % i 1990 til i 86 pct. i 2010. Kina og Indien har oplevet de største fremskridt.

Vand-fakta

 • Den 22. marts blev udnævnt til verdens vanddag af FN i 1992
 • 85% af verdens befolkning bor på klodens tørreste halvdel
 • 783 millioner mennesker har ikke adgang til rent vand
 • Næsten 2,5 milliarder har ikke adgang til ordentlige sanitære forhold
 • 76% af jordens befolkning havde rent vand  i 1990, i 2010 var det 86%

Vedvarende energi succes i Nepals bjerge

Fem millioner nepalesere i fattige landsbyer uden elnet har med dansk støtte fået strømforsyning fra mikro-vandkraft og bittesmå sol- og biogasanlæg.

Hør reportagen fra landsbyen i Orientering på P1 Læs om samme emne i Dansk Energi, marts 2013

VE-landsby_1Fem millioner nepalesere i fattige landsbyer uden elnet har med dansk støtte fået strømforsyning fra mikro-vandkraft og bittesmå sol- og biogasanlæg.

Omkring halvdelen af Nepals ca. 30 millioner indbygger bor uden for elenettets rækkevidde, og mange af dem har ingen adgang til strøm overhovedet. Men gennem de seneste tyve år har Danida og andre donorer sikret strøm fra vedvarende energiklider til en million husstande i fattige bjergegne er situation.

Landsbyen Kusheshwar Dumja sydøst for Nepals hovedstad Kathmandu er en af de landbyer, hvor børnene nu kan læse lektier om aftenen, og hvor kvinderne kan male majs på en eldrevet kværn i stedet for at gå fem kilometer med sækkene til den nærmeste vandmølle.

Hør landsbyens beboere fortælle

”Vedvarende energi i landdistrikterne er et af vores vigtigste indsatsområder, og har været det i mere end tyve år,” siger Danmarks ambassadør i Nepal, Morten Jespersen. ”Vi prioriterer området højt, fordi der er et stort behov. Den vedvarende energi har et klima-og miljøaspekt, der er indbygget fattigdomsbekæmpelse i projekterne, og på længere sigt giver energiforsyning til landbyerne også et økonomisk vækstpotentiale,”  forklarer han.

Kritik af Nord Streams Østersø-gasledning forstummet

Læs historien i Dansk Energi

Med strategisk kommunikationsarbejde og en udsædvanlig åben dialog har selskabet Nord Stream formået at vende massiv kritik til positiv opponion.

Den godt 1200 km lange gasledning tværs over Østersøen er blevet et mønster eksempel på strategisk CSR – Corporate Social Responasbility eller Corporate Sustainable Responsability – hvor miljøhensyn og konstruktiv dialog med myndigheder og interessenter i lokalsamfundene har skabt særdeles nyttig goodwill for virksomheden, hvis hovedaktionær er den russiske gas-gigant Gazprom.

Fortsæt med at læse “Kritik af Nord Streams Østersø-gasledning forstummet”

Gasledning tværs over Østersøen forstyrrer ikke miljøet

Nord Stream, den 1224 km lange gasledning i Østersøen fra Vyborg i Rusland til den tyske by Lubmin, er nu klar til at transportere 55 mia kbm russisk gas til EU årligt. Trods kritik ser den ud til at blive uproblematisk både politisk og miljømæssigt.

Hør indslaget i Europa Lige Nu på P1 22.7.2012

Den 1224 km lange gasledning på tværs af Østersøen fra Rusland til Tyskland er nu klar til brug. Efter stor skepsis og intense miljøundersøgelser har den vist sig uproblematisk for miljøet. 

Sidst i juni blev et gigantisk anlægsarbejde afsluttet på bunden af Østersøen: Den anden af to 1.224 kilometer lange gasledninger, der går fra Viborg i Rusland til Lubmin i Tyskland.

Den første ledning er allerede i brug, og når begge gasledninger er i fuld drift i løbet af efteråret, vil de årligt kunne transportere 55 milliarder kubikmeter russisk gas til EU. Det svarer til energiforbruget i 26 millioner gennemsnitlige EU-husstande.

Dermed er sidste etape af et kontroversielt projekt slut. Det internationale konsortium Nord Stream har stået for anlægsarbejde, men hovedaktionæren er den russiske gas-gigant Gazprom – som også leverer gassen, og det gav på forhånd anledning til mange bekymringer.

Politisk kontroversielt

Der har været frygt for store negative miljøpåvirkninger og for politisk afhængighed af Rusland. Men nu, hvor begge ledninger ligger på havets bund, er kritikken i det store hele forstummet.

Gasledningen gennem Østersøen og det tætte russisk-tyske samarbejde om den vækkede gamle angstforestilling til live i Finland og Baltikum. Og bekymringerne for det sårbare miljø i den forurenede Østersø fyldte også meget i debatten, før gasledningerne blev en realitet. Men de politiske forbehold er gået i sig selv og det samme er miljøbekymringerne.

Intet tyder på, at russerne vil bruge gasvåbnet over for EU, og lukke for den store gashane, som det tidligere er sket i Ukraine. I modsætning til handelspartnerne i de gamle Sovjetstater, betaler EU-landene nemlig fuld verdensmarkedspris for gassen.  Derfor vender afhængigheden vender snarere den modsatte vej, vurderer Ruslandskenderen Mette Skak, der er lektor ved Århus Universitet.

Fortsæt med at læse “Gasledning tværs over Østersøen forstyrrer ikke miljøet”