Børn med svære følelser blev Helle Tholstrups livsopgave

Chokket over at miste sin far som syvårig udstak retningen for Helle Tholstrups liv. I arbejdslivet lærte hun børn med kræft at mestre sorg og store tab. I seniorlivet har hun udviklet spillet GO ON, der skal lære børn at navigere gennem svære følelser.

Reklamer

Læs artiklen i Kristeligt Dagblad

Helle med heste 2Chokket over at miste sin far som syvårig udstak retningen for Helle Tholstrups liv. I arbejdslivet lærte hun børn med kræft at mestre sorg og store tab. I seniorlivet har hun udviklet spillet GO ON, der skal lære børn at navigere gennem svære følelser.
Læs mere om GO ON game her

Af Ulla Skovsbøl

En rød, en grøn, en gul og en blå hest af træ.  En ni kvadratmeter stor spilleplade lavet af presenning lige til at rulle ud på al slags underlag, en stor terning og spillekort med tegninger af børn i situationer, der kalder på mange forskellige følelser.

Til sammen udgør enkeltdelene spillet GO ON – et spil til børn der lærer dem at udtrykke og forstå følelser. En slags Gæt & Grimmasser, hvor det giver point at kunne vise, hvordan man ser ud, når man er ked af det, vred, glad, jaloux osv. Og hvor de, der er bedst til at hjælpe andre, har størst chance for at vinde. Det hele kan pakkes ned i en kuffert og tages med hvorhen i verden, det skal være – for eksempel til steder, hvor børn har oplevet krig, katastrofer eller måske bare mobning i skolen.

Ulla_Goon pakistan 2
Spillet GO ON var en succes blandt børn i flygningelejren i Pakistan, hvor alle havde mistet deres hjem ved et jordskælv i 2007. Foto: Helle Tholstrup

 

Helle Tholstrup, pensioneret hospitalspædagog er den, der har fået ideen til spillet. Det har været afprøvet med succes af børn i Pakistan og Cambodia. Det bliver blevet brugt i Chile og Syrien, og nu vil hun sammen med en sygeplejerske og en psykolog også i gang med at bruge det til børn i danske skoler. Fortsæt med at læse “Børn med svære følelser blev Helle Tholstrups livsopgave”

One-stop centre ændrer holdningen til voldtægt i Bangladesh

Dansk støttede kvindekrisecentre er med til at ændre holdningen til seksuel vold og overgreb mod kvinder og børn i Bangladesh. Ofrene bliver nu i langt mindre grad set som skyldige

Historien har været bragt om indslag i Orientering på P1 (ikke længere tilgængeligt)
OneStop_1_500

Dansk støttede kvindekrisecentre er med til at ændre holdningen til seksuel vold og overgreb mod i Bangladesh. Ofrene bliver nu i langt mindre grad set som skyldige.

Hver uge bringer aviserne i Bangladesh nye rapporter om grove voldtægtssager, der er ligeså grufulde som den meget omtalte voldtægtssag fra Indiens hovedstad Delhi i december sidste år. Det er derimod nyt, at flere og flere sager bliver anmeldt, og at de giver anledning til offentlig debat, protester og politisk fordømmelse.

I de senere år er det sket en mærkbar ændring i holdningen til den seksuelle vold: Hvor den førhen blev fortiet, bliver overgrebene nu i stadigt stigende grad anmeldt og giver anledning til offentlig debat, protester og politisk fordømmelse.

Et netværk af specielle kvindekrisecentre spiller en vigtig rolle i den udvikling: The One Stop Crisis Centre, som er blevet oprettet og udviklet med dansk støtte. De er bemandet med både læger, sygeplejersker, advokater, psykologer og politi-medarbejdere, så voldsofrene kun behøver henvende sig ét sted for at anmelde forbrydelsen, få behandling og evt. hjælp til rehabilitering bagefter.

Journalist ved Orientering Karen Hulman supplerede indslaget med baggrundsindslag om voldtægtssagen i Delhi, Indien (Ikke længere tilgængelig)

Flot evaluering til generations-konference i 2012

Flotte evalueringer til konferencen Generationssolidaritet, som blev afholdt i 2012 i anledningen af EUs temaår for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer.

Læs mere på konferencens hjemmeside

Generations-hænder_500Foto: Colourbox

Flotte evalueringer til konferencen Generationssolidaritet, som blev afholdt i 2012 i anledningen af EUs temaår for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer. 

Konferencen Generationssolidaritet var et af de danske initiativer, som markerede EUs temaår. Arrangørerne Karin Dahl og Aase Porsmose fra Eden Denmark og journalist Ulla Skovsbøl samlede mere end 150 deltagere til temadagen, der satte fokus på, hvordan brobygningen over generationskløften kan ske i praksis, og hvad der kan komme ud af at styrke sammenhængskraften på tværs af alder.

Umiddelbart før jul blev evalueringen af arrangementet offentliggjort. Den viste stor tilfredshed blandt de næsten 200 deltagere i konferencen.

97 pct. af 88 respondenter svarer, at temadagen har givet dem mod på selv at sætte tværgenerationelle projekter og samarbejder i gang. Arrangørerne –  er særdeles tilfredse med den gode feedback.

Fortsæt med at læse “Flot evaluering til generations-konference i 2012”

Børnehave og plejehjem fælles om udeliv

I Give er plejehjem, skole, børnehave og SFO fælles om at bruge de grønne områder ved plejecenteret Kastanjehaven. Det giver et usædvanligt samspil mellem generationerne.

Læs historien i Kristeligt Dagblad

Af Ulla Skovsbøl

Plejehjemmet Kastanjehaven i Give  har et kæmpestort grønt udeareal, mens de nærliggende daginstitutioner og skolen har brug for mere plads til udendørs aktiviteter.

De to faktorer har plejehjemsleder Emma Winther  kombineret og etableret et samarbejde med både institutioner, skole, SFO og spejdere, der nu regelmæssigt kommer på besøg.

Børnhaven bruger haverne mellem husene som legeplads, skoleeleverne løber orienteringsløb på stierne omkring plejecenteret, mens spejdere og FDFer kommer på en årligt tilbagevendende endagssommerlejr. De sover i telt, bygger rafteborde og laver bålmad lige uden for de gamles vinduer. Beboerne er med, hvor de kan til stor morskab for både unge og gamle.

Dokumentarfilmen ”Udeliv ved fælles hjælp” produceret af  ergoterapeut Birgitte Højlund fortæller om det usædvanlige samarbejde. Den havde premiere den 18. september og er bl.a. tænkt som inspiration til ansatte i pleje- og omsorgssektoren og til studerende på de sociale og pædagogiske uddannelser.

 

Folkeskolens anmelder anbefaler ny skolehavebog

“Folkeskolen” anmelder Karen Marie Beklar har mange lovord til bogen Skolehaver i praksis af Ulla Skovsbøl. Bogen er udkommet på forlaget Frydenlund i august 2012

“Folkeskolen”  anmelder Karen Marie Beklar har mange lovord til bogen Skolehaver i praksis af Ulla Skovsbøl. Bogen er udkommet på forlaget Frydenlund i august 2012.

 Se anmeldelsen i Folkeskolen

Karen Marie Beklar  skriver i sin anmeldelse:

“Klimaforandringer og andre miljøproblemer, sundhedsfremme, forskellige læringsstile, inklusion af børn med særlige behov og meget mere. Står denne bogs indhold til troende, er rækken af pædagogiske og dannelsesmæssige fortrin ved skolehaver lang. Det vil Ulla Skovsbøl vise ved at tage læseren på en rundtur, både i det didaktiske landskab og i den konkrete verden, hvor hun har set nærmere på skolehavekoncepter i Danmark, England, Tyskland og USA.

Begejstringen for skolehavetanken er stærkt smittende – og tilsyneladende også velbegrundet. Fortællingerne om glade børn, der vokser i takt med egne gulerødder og rødbeder, er slet og ret solstrålehistorier, levendegjort af den reportageagtige stil, som forfatteren, der har en baggrund som journalist, formidler dem i.

Der er nok ikke mange børn, der ikke ville have glæde af, at deres undervisning regelmæssigt rykker udendørs og skabes i sammenhæng med den virkelige omverden og natur. Alligevel er der måske en særlig gruppe børn, det er værd at rette blikket mod, når vi taler om læringsudbytte i den rummelige folkeskole. Inklusion står øverst på agendaen, uanset hvilket niveau af skoleverdenen vi befinder os på lige nu, og skolehaver synes at være et godt bud på, hvordan man tilgodeser børn med særlige eller begrænsede forudsætninger for at deltage i den almindelige undervisning.

Fortsæt med at læse “Folkeskolens anmelder anbefaler ny skolehavebog”

Begejstret lektørudtalelse til bogen “Skolehaver i praksis”

Bogen “Skolehaver i praksis” af Ulla Skovsbøl udgivet på Forlaget Frydenlund i 2012 får en særdeles positiv modtagelse af Danmarks Bibliotekscenters lektør Poul Wibbert Esberg. Han skriver om bogen:

Bogen “Skolehaver i praksis” af Ulla Skovsbøl udgivet på Forlaget Frydenlund i 2012 får en særdeles positiv modtagelse af Danmarks Bibliotekscenters lektør Poul Wibbert Esberg. Han skriver om bogen:

“I et levende og causerende sprog beskrives nogle af de få skolehaver og  -projekter, som er i gang i Danmark samt nogle af de mange haver, som findes i London, Berlin og Californien. De er organiserede på vidt forskellig vis. Bogens tese er, at skolehaver har en både motiverende effekt på indlæringen generelt, kan fremme inklusion af lidt skæve børn og give mulighed for meget tværfagligt arbejde. Der er et glimrende historisk afsnit, og selv de teoretiske afsnit om bl.a. læringsstile, pædagogiske mål og udfordringer er holdt i et befriende letlæst sprog. Billedmaterielaet, de supplerende og summerende tekstbokse er glimrende, så man virkelig føler sig inspireret til at gå i gang. Der er også et godt lille noteapparat.

Sammenligning: Der er ikke ny litteratur om emnet for målgruppen, kun i form af pjecer. Der findes bøger for børn om skolehaver fx “Haven til maven: naturen på din tallerken fra 2009.”

Samlet konklusion. En glimrende bog, som er lige til at gå til og få inspiration fra.”

Lektør Poul Wibbert Esberg

Læs lektørudtalelsen her

Aarhus vil bygge bro over generationskløften

Byrådspolitikerne i Aarhus har sat generationssolidaritet på dagsordenen.Kommunens institutioner skal samarbejde, s børn og unge, ældre og gamle kan få relationer på tværs af alder.

Læs historien i Kristeligt Dagblad

Byrådspolitikerne i Aarhus har sat generationssolidaritet på dagsordenen.Kommunens  institutioner skal samarbejde, s børn og unge, ældre og gamle kan få relationer på tværs af alder.

Et byrådsflertal har pålagt ældresektoren og forvaltningen for børn og unge at samarbejde om at bygge bro mellem byen borgere på tværs af generationer. Dermed forsøger politikerne at realisere nogle af ideerne bag EU-året 2012, der har aktiv aldring og solidaritet mellem generationer som tema.

”Vi tror, at venskaber på tværs af alder kan føre meget godt med sig, og vi vil sende et signal om, at solidaritet og samvær mellem generationer har stor betydning, uanset om man er barn, voksen eller gammel, forklarer Kristian Würtz (S) der er rådmand for børn og ungeområdet.

Det er imidlertid ikke alle, som synes beslutningen er god. I byrådssalen stemte Venstre imod.

”Skoler og plejehjem kan godt selv finde ud af at samarbejde. Dagplejemødre besøger de gamle med børnene, og skoleelever kommer og optræder. Det er fint, som det er. Det blomster allerede nedefra, og der er ikke behov for, at den slags dikteres af politikere, ” forklarer tidligere embedslæge Kate Runge fra Venstre. Hun frygter, at den megen snak om brobygning mellem generationer bare er et skalkeskjul for nye nedskæringer på ældreplejen.

Fortsæt med at læse “Aarhus vil bygge bro over generationskløften”