Vi deler et hav – miljø-skolebog på mange sprog

Skolebørn Østersøen rundt får glæde af nyt undervisningsmateriale fra Det Økologiske Råd. ”Vi deler et hav” handler om fødevarer, landbrug og havmiljø og udkommer på dansk, engelsk, tysk, svensk, finsk, litauisk og estisk.

Læs mere på Vi deler et hav  

Skolebørn Østersøen rundt får glæde af nyt undervisningsmateriale fra Det Økologiske Råd. ”Vi deler et hav” handler om fødevarer, landbrug og havmiljø og udkommer på dansk, engelsk, tysk, svensk, finsk, litauisk og estisk.

Bogen er gratis og kan bestilles Det Økologiske Råds webshop  Ekspedition og porto pr. klassesæt (30 ex): 100 kr.

Vi deler Forside ”Vi deler et hav” er et usædvanligt undervisningsmateriale, som lægger op til skolesamarbejder på kryds og tværs af Østersøen.

Materialet er målrettet elever i 5. og 6. klasse og består af  undervisningshæfte, som kombinerer fiktion og faglig viden. Der hører en righoldig hjemmeside til materialet – Vi deler et hav  – hvorfra man kan downloade hæftet på flere sprog.

På hjemmesiden finder man også lærervejledning, opgaver, forslag til ekskursioner og forsøg, og desuden en udførlig redegørelse for, hvordan materialet er tilpasset Fælles Mål. Det er således nemt at integrere i undervisningen, og egner sig især til natur-teknik og hjemkundskab, men kan også bruges i tværfaglige forløb med fx dansk og engelsk.

Fiktion med faktuelt indhold

Hovedpersonerne i historien ”Vi deler et hav” er fem elever fra Amager Fælled Skole i København, som tager på ekspedition for at undersøge sammenhængen mellem den mad, de spiser, den måde landbruget producerer på og havmiljøet. De besøger både en økologisk landmand og en fisker og bliver meget klogere på emner som planters vækst, fotosyntese, næringsstoffer, udvaskning, iltsvind og fiskedød.

De ender med at lave et østersøvenligt måltid hjemme i skolekøkkenet af økologiske grønsager fra gården, de har besøgt, og fisk, fra den kutter, de var om bord på. På den måde får de en ide om, at de med deres egne kostvaner og forbrug selv kan være med til at påvirke havmiljøet i Østersøen.

Opgavematerialet lægger op til at eleverne, der bruger “Vi deler et hav”  også tager på tilsvarende ekskursioner, mens de arbejder med bogen og natur-teknikforsøgene i klassen eller evt. i udeskole og afprøver østersvenlige retter i skolekøkkenet.

Stor interesse Østersøen rundt

Vi deler et hav bliver udgivet af Det Økologiske Råd i samarbejde med det EU-støttede Østersprojekt BERAS Implementation, som involverer miljøorganisationer og forsknings- og uddannelsesinstitutioner i samtlige Østersølande. Der har på forhånd været stor interesse for ”Vi deler et hav” hos BERAS-partnerne, og bogen er allerede oversat til engelsk og litauisk. Flere oversættelser er på vej. Ind til videre er der planlagt en  estisk, finsk, tysk og en svensk udgave.

Dermed får de danske skoleklasser, som bruger bogen, mulighed for at etablere samarbejder med elever i andre lande og for eksempel udveksle opskrifter på østersøvenlig mad, videoer fra ekskursioner og forsøg mm.

  • Ulla Skovsbøl: ”Vi deler et hav,” Det Økologiske Råd, Kbh. 2013. Tegninger og layout Eva Wulff.
  • Klassetrin: 5.-6. klasse.
  • Fag: Natur-teknik, hjemkundskab,  dansk og engelsk og tværfaglige forløb
  • Det Økologiske Råds webshop
  • Pris: Gratis. Ekspedition og porto pr. klassesæt (25 ex): 100 kr.
Advertisement