Spillet om Fremtidens Landbrug nomineret til EU-pris

Spillet Fremtidens Landbrug er blevet nomineret til EU’s pris for bedste formidlingsindsats om landbrugspolitik, ”The 2014 CAP Communication Award”.

Banner_start
Spillet Fremtidens Landbrug er blevet nomineret til EU’s pris for bedste formidlingsindsats om landbrugspolitik, ”The 2014 CAP Communication Award”.

Spillet Fremtidens Landbrug er et kombineret computer- og rollespil, som er udviklet i et samarbejde mellem Det Økologiske Råd og landbrugsforskere ved Københavns og Aarhus Universitet. Det er nu med i slutrunden om at vinde “The 2014 CAP Commuication Award, som  bliver uddelt af EU´s generaldirektorat for landbrug og landdistrikstudvikling.

Formålet med prisen er at udbrede kendskabet til de mest nytænkede måder at formidle viden om den fælles landbrugspolitik (CAP) på i hele EU. Konkurrencen bliver afgjort den 29.1.15, hvor første, anden og tredjeprisen uddeles ved en ceremoni i Bruxelles.

Spillet Fremtidens Landbrug er en del af et større projekt, hvor medarbejdere i Det Økologiske Råd udvikler bæredygtige fremtidsscenarier for dansk landbrug sammen med forskere fra Institut for Agroøkologi ved AU Foulum og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved KU.

Journalist Ulla Skovsbøl er projektansvarlig for spillet. Spiludvikler Sune Palsgaard, Postwork, har stået for den tekniske spiludvikling, og cand. mag. Henrik Tuxen, Rungsted Gymnasium,  har været pædagogisk konsulent.

Spillet er finansieret af Veluxfonden.

Læs mere på projektets hjemmeside

Yderligere oplysninger: Ulla Skovsbøl: Tlf. 22389254 eller 86921945 : Mail: skovsbol@hotmail.com

Advertisement

Fem nye hæfter om EU og miljøet fra Det Økologiske Råd

Det Økologiske Råd har udgivet en nye serie publikationer, som skal ruste vælgerne til at stemme grønt ved valget til Europa-Parlamentet den 25. maj. 2014.

Det Økologiske Råd har udgivet en nye serie publikationer, som skal ruste vælgerne til at stemme grønt ved valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014.

Læs mere om publikationerne herunder og download dem gratis fra ecocouncil.dk

EU-parlamentarikere

Pressefoto: EU Parlamentet

EU har kolossal betydning for klima-, energi- og miljøpolitikken. En meget stor del af den danske politik på disse områder bliver besluttet i EU.

For at sætte fokus på EU’s betydning for miljøpolitikken op til parlamentsvalget til maj, har det Det Økologiske Råd udgivet en serie på fem aktuelle hæfter, som kan downloades gratis. Første hæfte i serien “EU & miljøet” findes både i trykt og elektronisk form. Det giver overblik over miljøpolitikken i EU. De øvrige fire hæfter findes kun som e-publikationer. De handler om henholdsvis energi- og klimapolitikken, landbrugspolitikken, kemikaliepolitikken og om regulering af luftforurening i EU.

De enkelte hæfter er blevet til på grundlag af bidrag fra Det Økologiske Råds faglige medarbejdere Søren Dyck-Madsen, Martin Bøndersgaard, Jeppe Juul, Kåre Press-Kristens, Lone Mikkelsen og Leif Bach Jørgensen.
Layout: Birgitte Fjord
Redaktion: Ulla Skovsbøl

Læs mere om publikationerne herunder og download dem gratis fra ecocouncil.dk

Fortsæt med at læse “Fem nye hæfter om EU og miljøet fra Det Økologiske Råd”

Grøn omstilling af EUs landbrug skal op i gear

EUs landbrugspolitik skal være mere grøn, hvis EU-bogerne fortsat skal acceptere at 400 millarder kroner hvert år går til landbruget. Det er ca 40 pct. af det samlede budget.

Hør indslaget i Orientering på P1 5.6.12

EUs landbrugspolitik skal være mere grøn, hvis EU-bogerne fortsat skal acceptere at 400 millarder kroner hvert år går til landbruget. Det er ca 40 pct. af det samlede budget. 

EU-kommissionen har derfor fremlagt et forslag, som skal sikre mere natur og bæredygtighed i landbruget. Forslaget blev diskuteret af EUs landbrugsministre ved et uformelt top møde den 4. og 5. juni 2012 i Horsens og under en udflugt til Vadehavet og til Gram Slot.

“Naturen er et fælles gode, som landbruget forvalter, så derfor skal vi sikre, at landbrugets produktionsmetoder er bæredygtige, så de ikke ødelægger jorden og forarmer den biologiske mangfoldighed,” siger kommissær Ciolos.

Derfor lægger reformen op til, at landbrugsstøtten fremover skal være delvist betinget af, at landmændene opfylder tre krav.

  1. Slut med med monokultur. Landbrug over tre hektar skal dyrke mindst tre afgrøder.
  2. Vedvarende græsmarker må ikke længere pløjes op, for det giver stor udvaskning og ødelægger gode, permanente levesteder for vilde dyr og planter.
  3. Alle landmænd skal udlægge syv procent af gården areal til natur – det kan være levende hegn, små vådområder eller lignende.