Børn og gamle deler hverdag i Huset Nyvang, Randers nye institution

Randers har som en af de første kommuner i landet åbent en institution, som gør mødet mellem generationer til en integreret del af hverdagen. Huset Nyvang rummer både en integreret børneinstitution til ca. 130 børn i alderen 0-6 år og en demenslandsby med 60 plejeboliger.

Reklamer

Læs mere i FOA Bladet

Børn og gamle bor dør om dør i Huset Nyvang. Foto: Ulla Skovsbøl

Af Ulla Skovsbøl

Børn og gamle kan noget særligt sammen. Det oplever både børnehaver og vuggestuer, når de kommer på besøg på plejehjem. Men i Randers er de gået et skridt videre. Generationerne er flyttet sammen i Huset Nyvang, som både rummer en integreret børneinstitution til ca. 130 børn i alderen 0-6 år og en demenslandsby med 60 plejeboliger. Børn og gamle kan besøge hinanden både i hverdagen og ved særlige lejligheder, som da demenslandsbyens først lille butik åbnede på bytorvet i juni 2018.

Børnehavebørnene var med til indvielsen af den nye butik i demenslandsbyen. Foto: Ulla Skovsbøl

Jubii, butikken er åben.  Emil, Lava og Martin fik æren af at klippe snoren til den nye butik sammen med Karen Margrethe Sennenvaldt, som bor i demenslandsbyen. Butikken får sammen med en frisørsalon og en bagerbutik demenslandsbyen til at minde om en velkendt lille by.

Højtlæsning er for både børn og gamle. Foto: Ulla Skovsbøl

Gode historier.  Det er altid hyggeligt at være med på en lytter sammen, og ingen er for ung eller for gammel til at høre en god historie, når Eva Larsen læser op.  For børnene er de nye, hos beboerne med demens kalder de måske gamle minder frem.

 

24 unge studerende er flyttet på plejehjem i Risskov med de gamle

Plejehjemmet Hørgården i Aarhus-bydelen Risskov har udlejet 24 forældede plejeboliger til unge studerende. Initiativet skal skabe mere kontakt og forståelse mellem generationer. Samtidig får de unge en billig husleje, og plejehjemmets utidssvarende boliger gør nytte.

Læs også historien i Kristeligt Dagblad

Erna Bramstrup og Line Nørup er begge beboere i Plejehjemmet Hørgården i Risskov. Foto: Ulla Skovsbøl

Af Ulla Skovsbøl

Line og Erna går tur hver tirsdag. Tempoet er adstadigt, når Erna Bramstrups 93-årige ben bestemmer farten, men Line Nørup på 21 har viljen og tålmodigheden til at sætte farten lidt ned midt i sin travle hverdag som universitetsstuderende.

Selv om aldersforskellen mellem de to kvinder er mere end 70 år og deres livssituationer er vidt forskellige, er de så småt ved at opbygge et venskab, der ind til videre indebærer, at de drikker kaffe og går tur sammen én gang om ugen. Måske bliver det til mere, for de to er næsten naboer på Plejehjemmet Hørgården i Aarhus-bydelen Risskov, hvor de begge er begge er flyttet ind for nylig.

Erna Bramstrup har måttet opgive sin treværelseslejlighed, fordi hun ikke længere var tryg ved at bo alene, og Line Nørup er flyttet til Aarhus fra Fredericia for at læse Cognitive Science på Aarhus Universitet. Hun havde brug for en billig kollegielejlighed, og det tilbød Hørgården i en bygning, som venter på renovering.

Huslejen på 3000 kr. om måneden var tiltrækkende, men det var den utraditionelle boform også, for Line Nørup synes, der ligger en spændende udfordring i at bo dør om dør med mennesker i en helt anden livsalder og situation.

”Det er en lidt speciel mulighed, vi har fået ved at kunne bo her,” siger hun.  ”De eneste, jeg kender på Ernas alder, er mine egne bedsteforældre, som er i 80´erne, og nu hvor jeg er flyttet til Aarhus, ser jeg ikke min familie så tit. Jeg synes det er rart at kunne være noget for nogle ældre mennesker her, hvor jeg bor, men man går jo ikke bare uden videre ind på et plejehjem og møder nogen, hvis man ingen kender i forvejen,” siger hun. Fortsæt med at læse “24 unge studerende er flyttet på plejehjem i Risskov med de gamle”

Børneleg lokker de gamle ud

I Give bruger børnehavebørn og skoleelever de grønne områder på plejecenteret Kastanjehaven som legeplads og gymnastiksal. Det lokker også de gamle beboere ud i friluftslivet.

Kommer i Region Syds magasin Sund i Syd, juni 2013
 Kastanjehaven-april13-2_500

I Give bruger børnehavebørn og skoleelever de grønne områder på plejecenteret Kastanjehaven som legeplads og gymnastiksal. Det lokker også de gamle beboere ud i friluftslivet.

Siden 2010 har Kastanjehaven arbejdet sammen med tre børneinstitutioner og to skoler i lokalområdet om projektet ”Udeliv ved plejeboligen.” Formålet er at give de svage ældre et friluftsliv, og børnene inspirerer dem til at komme ud i frisk luft og bevæge sig igen.

”Når man ser glade børn, får man selv lyst til at lege,” konstaterer Kastanjehavens leder Emma Winter.

”Vores beboere nyder at komme ud. Vi kan se, de ranker ryggen, strækker halsen og trækker vejret friere, men hvis man næsten ingen kræfter har, opleves det som besværligt, og så skal der noget ekstra til at trække en ud,” forklarer hun.

Læs reportagen i Sund i Syd, juni 2013

Fakta om “Fælles udeliv på tværs af alder”

  • Plejecenteret Kastanjehaven har arbejdet med projektet Udeliv ved Plejeboligen siden 2010.
  • Seks kommunale institutioner er involveret foruden plejecenteret: To skoler, to børnehaver, en døgninstitution og et beskyttet værksted.
  • Formålet er at forbedre de svage ældres adgang til et friluftsliv tæt på deres bolig ved at trække på tilgængelige ressourcer i nærmiljøet og ved at skabe samarbejde på tværs af forvaltninger, med andre institutioner, med frivillige og med forskellige aktører inden for friluftsområdet.
  • Kastanjehaven har i sammen med ergoterapeut Birgitte Højlund lavet en film og et inspirationskatalog om projektet med støtte fra Trygfonden og Friluftsrådet.
  • Film og inspirationsmateriale kan bestilles hos Kastanjehaven www.omraadenord.vejle.dk/Plejecenter-Kastaniehaven.aspx

Del dine erfaringer med generations-projekter

På hjemmesiden generationskonference.com kan du dele dine erfaringer med generationsbrobygning og projekter, der skaber relationer på tværs af alder.

Generation-bedste_500

Foto: Colourbox

På hjemmesiden generationskonference.dk kan du dele dine erfaringer med generationsbrobygning og projekter, der skaber relationer på tværs af alder.

Arbejder du med projekter eller initiativer, der bringer mennesker – først og fremmest børn og ældre – sammen på tværs af generationer? Har du erfaringer, som er værd at dele? Så gør det her.

Klik ind under fanen “DEL ERFARINGER” og skriv i kommentarfeltet. Det behøver ikke være langt. Beskriv for eksempel, hvad dit generationsprojekt går ud på, hvorfor du er involveret, og hvorfor du synes, det er godt. Du kan også bare skrive om en særligt god oplevelse, der involverer mennesker i forskellige aldre.

Siden er blevet til i forbindelse med  Konferencen Generationssolidaritet, som var et af de danske initiativer, der markerede EUs tema år 2012 for Aktiv Aldring og Solidaritet mellem Generationer.

Generationskonferencen blev til med støtte fra Socialministeriet, og arrangørerne Karin Dahl og Aase Porsmose fra Eden Denmark og journalist Ulla Skovsbøl samlede mere end 150 deltagere til temadagen, Den satte fokus på, hvordan man i praksis kan bygge bro mellem generationerne og, og hvad der kan komme ud af at styrke sammenhængskraften på tværs af alder.

Læs mere her

Flot evaluering til generations-konference i 2012

Flotte evalueringer til konferencen Generationssolidaritet, som blev afholdt i 2012 i anledningen af EUs temaår for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer.

Læs mere på konferencens hjemmeside

Generations-hænder_500Foto: Colourbox

Flotte evalueringer til konferencen Generationssolidaritet, som blev afholdt i 2012 i anledningen af EUs temaår for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer. 

Konferencen Generationssolidaritet var et af de danske initiativer, som markerede EUs temaår. Arrangørerne Karin Dahl og Aase Porsmose fra Eden Denmark og journalist Ulla Skovsbøl samlede mere end 150 deltagere til temadagen, der satte fokus på, hvordan brobygningen over generationskløften kan ske i praksis, og hvad der kan komme ud af at styrke sammenhængskraften på tværs af alder.

Umiddelbart før jul blev evalueringen af arrangementet offentliggjort. Den viste stor tilfredshed blandt de næsten 200 deltagere i konferencen.

97 pct. af 88 respondenter svarer, at temadagen har givet dem mod på selv at sætte tværgenerationelle projekter og samarbejder i gang. Arrangørerne –  er særdeles tilfredse med den gode feedback.

Fortsæt med at læse “Flot evaluering til generations-konference i 2012”

Børnehavebørn i Give udforsker de gamles verden

Kontinuerligt samarbejde med lokalt plejehjem giver børnehavebørn gode oplevelser med virkelig gamle mennesker, som de ellers sjældent møder.

Læs hele historien i FOA-bladet

Kontinuerligt samarbejde med lokalt plejehjem giver børnehavebørn gode oplevelser med virkelig gamle mennesker, som de ellers sjældent møder.

”Der er et æg!” råber Lærke begejstret og stikker hånden ned i redekassen bagpå Plejecenter Kastanjehavens lille røde hønsehus. Pædagogmedhjælper Lene Christiansen hjælper hende med at holde låget, så hun kan fiske det op til Villy Rasmussen. Lærke er tre, og Villy kan ikke helt huske, hvor gammel han er, men det er på den gode side af 80.

En gang om måneden kommer Søndermarkens Børnehave i Give på besøg på det lokale plejecenter. Det er et samarbejde, som er blevet udviklet gennem tre år. Både plejehjem og børnehave lægger vægt på kontinuiteten i besøgene, og børnene er knyttet til et bestemt hus, for at der over tid kan opstå relationer eller i det mindste genkendelse mellem de små og de gamle.

For de gamle beboere betyder børnenes besøg adspredelse i hverdagen og gode glimt af liv og spontanitet, for børnene nye erfaringer.

”Der er rigtig meget glæde i mødet mellem børnene og de ældre beboere. Det er ikke så tit børnehavebørn møder så gamle mennesker, og vores besøg her giver dem nye erfaringer og vigtige oplevelser af, hvor forskellige mennesker er, ” siger pædagogmedhjælper Lene Christiansen.

Aarhus vil bygge bro over generationskløften

Byrådspolitikerne i Aarhus har sat generationssolidaritet på dagsordenen.Kommunens institutioner skal samarbejde, s børn og unge, ældre og gamle kan få relationer på tværs af alder.

Læs historien i Kristeligt Dagblad

Byrådspolitikerne i Aarhus har sat generationssolidaritet på dagsordenen.Kommunens  institutioner skal samarbejde, s børn og unge, ældre og gamle kan få relationer på tværs af alder.

Et byrådsflertal har pålagt ældresektoren og forvaltningen for børn og unge at samarbejde om at bygge bro mellem byen borgere på tværs af generationer. Dermed forsøger politikerne at realisere nogle af ideerne bag EU-året 2012, der har aktiv aldring og solidaritet mellem generationer som tema.

”Vi tror, at venskaber på tværs af alder kan føre meget godt med sig, og vi vil sende et signal om, at solidaritet og samvær mellem generationer har stor betydning, uanset om man er barn, voksen eller gammel, forklarer Kristian Würtz (S) der er rådmand for børn og ungeområdet.

Det er imidlertid ikke alle, som synes beslutningen er god. I byrådssalen stemte Venstre imod.

”Skoler og plejehjem kan godt selv finde ud af at samarbejde. Dagplejemødre besøger de gamle med børnene, og skoleelever kommer og optræder. Det er fint, som det er. Det blomster allerede nedefra, og der er ikke behov for, at den slags dikteres af politikere, ” forklarer tidligere embedslæge Kate Runge fra Venstre. Hun frygter, at den megen snak om brobygning mellem generationer bare er et skalkeskjul for nye nedskæringer på ældreplejen.

Fortsæt med at læse “Aarhus vil bygge bro over generationskløften”