Børn får jord under neglene og myrer i maven i Helles skolehave

Der er gulerodsdyrkning på skemaet og skovmyrer til madpakken, når agronom Helle Bojsen underviser folkeskoleelever i havedyrkning, madlavning og naturfag i skolehaven på Gråsten Landbrugsskole.

Reklamer

Læs historien i Jord & Viden
Se bladet som pdf

Helle Bojsen har også sine egne fire børn med i skolehaven fra tid til anden. Her er det den yngste, Sofus. Foto: Ulla Skovsbøl

 Af Ulla Skovsbøl

Helle Bojsen har travlt med at forberede sig til dagens arbejde: Bålet skal lægges til rette, der skal rives i hønsegården, hvor nogen har smidt alt for meget grønt affald, bistaderne skal tjekkes, og så skal skovmyrer og buffaloorm gøres klar til smagstest.

Hun har afleveret sine egne fire børn i skole og børnehave klokken syv, og om lidt skal hun tage imod to femteklasser, når de kommer myldrende ind på Fiskbæk Naturskole, der holder til på landbrugsskolen i Gråsten.  Det er to af 19 klasser, som hun siden april har undervist i havedyrkning, madlavning i udekøkken og naturfag under åben himmel i et nyt skolehaveprojekt i foreningen Haver til Mavers regi.

”Det er virkelig et super godt undervisningskoncept,” siger hun med eftertryk, og hun har ikke et øjeblik fortrudt, at hun har byttet sit job som husdyrbrugslærer på landbrugsskolen ud med jobbet i skolehaven.

Skolehaven er et nyt tilbud til alle skoler i Sønderborg Kommune fra 2017. Børnene får otte hele skolehavedage på landbrugsskolen i løbet af dyrkningssæsonen, hvor de ud over at dyrke grønsager og have også passer høns, holder bier og spiser myrer. De lærer en masse og har det sjovt samtidig. Tilbuddet er allerede så populært, at der er venteliste til næste sæson.

Fortsæt med at læse “Børn får jord under neglene og myrer i maven i Helles skolehave”

Odense sikrer skolehaver 40 klasser

Følg med i nyheder om skolehaver på skolehaver.com – og på Facebook

Oldese børn 1
Odsense Byråd afsætter 700. 000 kr. til at etablere skolehaver to nye steder i kommunen. Der bliver årligt afsat én million kroner til drift af skolehaverne

Odense Kommune bevilligere 700.000 kr. til to ekstra skolehaver og sætter to millioner ekstra af til drift de kommende fire år. Fremover vil 40 klasser årligt få mulighed for at deltage i skolehaveforløb.

De seneste fire år har der Odense været med i Haver til Maver og hvert år tilbudt skolehaveforløb til 16 klasser fra byens skoler i haverne, som ligger i et gammelt kolonihavekvarter, Falen, og det har væet så stor en succes, at tilbuddet nu bliver udvidet med to ekstra haver.

– Der er så mange positive aspekter ved Haver til Maver-projektet, mener børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) til Fyns Stiftstidende.

Fortsæt med at læse “Odense sikrer skolehaver 40 klasser”

Haver til Maver i Aarhus klar til anden halvleg i haven

Efter skoleferien skal 25 skoleklasser i Aarhus i gang med at høste grønsager i deres skolehaver, når anden runde af kommunens første Haver-til-Maver forløb begynder.

Læs mere om skolehaver på sitet Skolehaver i praksis

Natursamarbejdet-7_500
Efter skoleferien skal 25 skoleklasser i Aarhus i gang med at høste grønsager i deres skolehaver, når anden runde af kommunens første Haver-til-Maver forløb begynder.

Af Ulla Skovsbøl

I foråret 2014 kom mere end 600 børn fra 25 århusianske skoleklasser i gang med at dyrke skolehaver med få måneders varsle. Der har været stor interesse for at være med i projektet, selv om det koster skolerne 10.000 kr. pr klasse for en sæson, hvor børnene har 8-10 besøg i skolehaven.

I maj åbnede rådmand på børn- og ungeområdet Bünyamin Simsek det første af tre nye skolehavecentre efter Haver-til-Mavers konceptet ved Brabrand Sø. Kort efter var yderligere to centre – et i nord og et i syd – klar til at tage imod elever.
Natursamarbejdet-3_500

Fortsæt med at læse “Haver til Maver i Aarhus klar til anden halvleg i haven”

Festlig indvielse af Haver til Maver i Aarhus

25 skoleklasser i Aarhus får skolehave på skemaet fra næste uge. Kommunen gør Haver til Mavers skolehavekoncept til et læringstilbud for børn i alle aldre med støtte fra bl.a. Nordea Fonden.

Læs mere om Haver til Maver på http://www.skolehaver.com

Træplantning_500
25 skoleklasser i Aarhus får skolehave på skemaet fra næste uge. Kommunen gør Haver til Mavers skolehavekoncept til et læringstilbud for børn i alle aldre med støtte fra bl.a. Nordea Fonden.

Af Ulla Skovsbøl

Børn, der slæber jord i spande, børn med næsen i kompost, børn der steger snobrød, børn der snakker klogt med høns – børn var der alle vegne, da Aarhus Kommune indviede de sit store skolehaveprojekt på Natursamarbejdet ved Brabrand Sø fredag den 2. maj. 2014.

”Det er dejligt, der er så mange børn i dag, for det er for jeres skyld, vi er her, og vi håber, I kommer til at bruge det her sted rigtig meget,” sagde kommunens rådmand på børne- og ungeområdet Bünyamin Simsek, da han indviede det ene af tre nye skolehavecentre i kommunen.

Her skal børn i alle aldre have mulighed for at dyrke have, lave mad af egne grønsager og lære om naturen efter Haver til Mavers skolehavekoncept. Foreløbig gælder tilbuddet for resten af 2014.

Fortsæt med at læse “Festlig indvielse af Haver til Maver i Aarhus”

Aarhus satser stort på skolehaver

I 2014 får 30 skoleklasser I Aarhus deres egne haver i tre nye skolehave-centre, som kommunen etablerer efter ”Haver til Mavers” opskrift.

Læs mere om skolehaver her

I 2014 får 30 skoleklasser I Aarhus deres egne haver i tre nye skolehave-centre, som kommunen etablerer efter ”Haver til Mavers” opskrift.

Handsker

Skoleelever i Aarhus Kommune skal have adgang til skolehaver, hvor de kan få jord under neglene, sund mad i maverne og ny viden mellem ørerne. Det besluttede kommunalpolitikerne sidste år, og allerede til marts bliver det en realitet for de første 30 skoleklasser. Hele tre skolehavecentre skal inden foråret være klar til at tage imod skoleklasser fra lokalområdet.

Anne Dissing Rasmussen, konsulent i Aarhus Kommune
Anne Dissing Rasmussen, konsulent i Aarhus Kommune

”Kommunen er rent geografisk lang og smal, og derfor vælger vi at etablere skolehaver tre forskellige steder, så transporten ikke bliver en hindring for at være med. Ideelt set skal der være en skolehave i gå- eller cykelafstand fra alle skoler, ” siger Anne Dissing Rasmussen, der er konsulent i kommunens Børne- og ungeforvaltning.

Skolehaver tre steder i kommunen

Det ene skolehavecenter kommer til at ligge i nord ved Egaa, men aftalen er endnu ikke helt på plads. Det anden ved Brabrands Sø, hvor der allerede er forskellige grønne fritidstilbud til børn, og det tredje skal ligge i forbindelse med Jordbrugets uddannelsescenter i Beder, tidligere Beder Gartnerskole.

Fortsæt med at læse “Aarhus satser stort på skolehaver”

Kalø Økologiske Landbrugsskole vil lægge jord til skolehaver

Syddjurs Kommune vil skabe et skolehavetilbud til 0.-6. klasse sammen med Kalø Økologiske Landbrugsskole efter Haver til Mavers koncept.

Læs mere om skolehaver her
Skolehaver_500 genre
Syddjurs Kommune vil skabe et skolehavetilbud til 0.-6. klasse sammen med Kalø Økologiske Landbrugsskole efter Haver til Mavers koncept.

Æbleplantagen ved Kalø Økologiske Landbrugsskole skal genlyde af skole børns råb og latter, når de klarer i de gamle træer. Børnene skal opleve skolens grise, får, køer og heste. De skal holde høns og passe bier. Og så skal de dyrke deres egne haver som en integreret del af undervisningen i både natur–teknik, hjemkundskab og andre fag.

Sara Cox er sundhedskonsulent i Sundhedshuset, Syddjurs Kommune
Sundhedskonsulent Sara Cox Sundhedshuset, Syddjurs Kommune.

Sådan ser Sara Cox vision for skolehaver i Syddjurs Kommune ud. Hun er sundhedskonsulent Syddjurs Kommune og inspireret af Haver til Maver-projektet i Frendensborg Kommune, har hun i løbet af efteråret og vinteren 2013 arbejdet intenst på at få etableret et kommunalt skolehavetilbud i samarbejde med Kalø Økologiske Landbrugsskole og Naturcenter Syddjurs.

Projektet er på skinner og samarbejdspartnerne inklusive tre skoler – Molsskolen, Syddjurs Friskole og Rønde Skole – er på plads. Nu er det bare pengene, der mangler. Sara Cox har sendt en stribe tunge fondsansøgninger. ”Så nu krydser jeg bare fingre for positive svar, ” siger hun.

Fortsæt med at læse “Kalø Økologiske Landbrugsskole vil lægge jord til skolehaver”

Undervisningsminister Antorini er vild med skolehaver

Ideen om at bruge haven som læringsrum passer perfekt til tankerne bag Ny Nordisk Skole, sagde en begejstret børne- og undervisningsminister på Haver til Mavers første skolehavekonference.

Læs mere om konferencen og om skolehaver på skolehaver.com
Antorini2_500


Ideen om at bruge haven som læringsrum passer perfekt til tankerne bag Ny Nordisk Skole, sagde en begejstret børne- og undervisningsminister på Haver til Mavers første skolehavekonference.

– Jeg kan ikke skjule det – jeg er rimeligt begejstret for Haver til Maver. Jeg er fuldstændig vild med ideen om, hvordan man her kan få en undervisning, der kombinerer det bedste af teori og praktik, anvendelsesorientering, bevægelse og trivsel, sagde børne- og undervisningsminister Christine Antorini, da hun fredag den 25. januar 2013 åbnede Haver til Mavers første skolehavekonference på Krogerupgård i Nordsjælland.

– Vi kan jo se i skolehaven, at børnene de trives, og vi ved, at når de synes, det er fedt undervisningsmiljø, så lærer de også bedre, sagde hun.

Antorini mener, at haven giver unikke muligheder for inklusion af de børn, der klarer sig dårligt i den traditionelle undervisning. Den rummer også muligheder for forløb, der fremmer integration af elever med anden etnisk baggrund end dansk.

Fortsæt med at læse “Undervisningsminister Antorini er vild med skolehaver”