Spillet om Fremtidens Landbrug nomineret til EU-pris

Spillet Fremtidens Landbrug er blevet nomineret til EU’s pris for bedste formidlingsindsats om landbrugspolitik, ”The 2014 CAP Communication Award”.

Banner_start
Spillet Fremtidens Landbrug er blevet nomineret til EU’s pris for bedste formidlingsindsats om landbrugspolitik, ”The 2014 CAP Communication Award”.

Spillet Fremtidens Landbrug er et kombineret computer- og rollespil, som er udviklet i et samarbejde mellem Det Økologiske Råd og landbrugsforskere ved Københavns og Aarhus Universitet. Det er nu med i slutrunden om at vinde “The 2014 CAP Commuication Award, som  bliver uddelt af EU´s generaldirektorat for landbrug og landdistrikstudvikling.

Formålet med prisen er at udbrede kendskabet til de mest nytænkede måder at formidle viden om den fælles landbrugspolitik (CAP) på i hele EU. Konkurrencen bliver afgjort den 29.1.15, hvor første, anden og tredjeprisen uddeles ved en ceremoni i Bruxelles.

Spillet Fremtidens Landbrug er en del af et større projekt, hvor medarbejdere i Det Økologiske Råd udvikler bæredygtige fremtidsscenarier for dansk landbrug sammen med forskere fra Institut for Agroøkologi ved AU Foulum og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved KU.

Journalist Ulla Skovsbøl er projektansvarlig for spillet. Spiludvikler Sune Palsgaard, Postwork, har stået for den tekniske spiludvikling, og cand. mag. Henrik Tuxen, Rungsted Gymnasium,  har været pædagogisk konsulent.

Spillet er finansieret af Veluxfonden.

Læs mere på projektets hjemmeside

Yderligere oplysninger: Ulla Skovsbøl: Tlf. 22389254 eller 86921945 : Mail: skovsbol@hotmail.com

Advertisement

Fem nye hæfter om EU og miljøet fra Det Økologiske Råd

Det Økologiske Råd har udgivet en nye serie publikationer, som skal ruste vælgerne til at stemme grønt ved valget til Europa-Parlamentet den 25. maj. 2014.

Det Økologiske Råd har udgivet en nye serie publikationer, som skal ruste vælgerne til at stemme grønt ved valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014.

Læs mere om publikationerne herunder og download dem gratis fra ecocouncil.dk

EU-parlamentarikere

Pressefoto: EU Parlamentet

EU har kolossal betydning for klima-, energi- og miljøpolitikken. En meget stor del af den danske politik på disse områder bliver besluttet i EU.

For at sætte fokus på EU’s betydning for miljøpolitikken op til parlamentsvalget til maj, har det Det Økologiske Råd udgivet en serie på fem aktuelle hæfter, som kan downloades gratis. Første hæfte i serien “EU & miljøet” findes både i trykt og elektronisk form. Det giver overblik over miljøpolitikken i EU. De øvrige fire hæfter findes kun som e-publikationer. De handler om henholdsvis energi- og klimapolitikken, landbrugspolitikken, kemikaliepolitikken og om regulering af luftforurening i EU.

De enkelte hæfter er blevet til på grundlag af bidrag fra Det Økologiske Råds faglige medarbejdere Søren Dyck-Madsen, Martin Bøndersgaard, Jeppe Juul, Kåre Press-Kristens, Lone Mikkelsen og Leif Bach Jørgensen.
Layout: Birgitte Fjord
Redaktion: Ulla Skovsbøl

Læs mere om publikationerne herunder og download dem gratis fra ecocouncil.dk

Fortsæt med at læse “Fem nye hæfter om EU og miljøet fra Det Økologiske Råd”

Få overblik over miljøpolitikken i EU

EU-hæftet forside_250

Download hæftet: EU & MILJØET

Mandag den 11.11.13 udgiver Det Økologiske Råd støtter fra Europanævnet publikationen EU & miljøet  til alle, der vil vide mere om europæisk miljøpolitik. 

EU & miljøet giver grundlæggende indsigt i, hvordan EU-lovgivning regulerer fem af de vigtigste politikområder: Klima/energi, kemikalier, landbrug/natur samt trafik- og luftforurening.

Hæftet giver desuden læseren overblik over de vigtigste udfordringer, viser hvordan lovgivningen har udviklet sig på de fem områder og bidrager med en vurdering af, hvad der bør ændres og gøres bedre i fremtiden.

EU & miljøet er udgivet af Det Økologiske Råd med støtte fra Europanævnet, Energifonden, Velux Fonden og Villum Fonden, og er først og fremmest tiltænkt studerende, men alle der interesserer sig for klima og miljø i europæisk sammenhæng kan have udbytte af at læse med.

EU & miljøet er den første publikation i en serie på seks hæfter. De øvrige vil gå hver især gå i dybden med ét af de fem fokusområder. Samtlige hæfter bliver tilgængelige på http://www.ecocouncil.dk inden valget til Europa-Parlamentet i maj 2014.

EU & miljøet er skrevet af Det Økologiske Råds fagmedarbejdere Søren Dyck-Madsen, Jeppe Juul, Martin Bøndergaard, Kåre Press-Kristensen, Leif Jørgensen, Lone Mikkelsen og Ulla Skovsbøl (red.)

Layout: Birgitte Fjord