Testcenter skal ruste vand-virksomheder til globalt marked

Læs flere historier om miljø, natur og klima på www.organictoday.dk

Foto: Ulla Skovsbøl Miljøminister Kirsten Brosbøl ved indvielsen af det nationale testcenter for vand sammen med direktør for Energi og Klima ved Teknologisk Institut, David Tveit (th)
Foto: Ulla Skovsbøl
Miljøminister Kirsten Brosbøl ved indvielsen af det nationale testcenter for vand sammen med direktør for Energi og Klima ved Teknologisk Institut, David Tveit (th)

 Miljøminister Kirsten Brosbøl åbnede mandag Danmarks nye nationale testcenter for vand  i Aarhus. Centeret skal ruste en ny generation af vandteknologiske virksomheder til det globale marked.

– Danmark har noget at tilbyde verden på vandområdet. Der er brug for vores viden, og derfor er jeg glad for, at så mange aktører har fundet sammen om dette testcenter med stor faglig bredde, sagde miljøminister Kirsten Brosbøl, da hun mandag indviede et nyt nationalt testcenter for vandteknologi på Teknologisk Institut i Aarhus.

Centeret skal bl.a. skabe kontakt mellem vandteknologiske virksomheder, der har et produkt eller en ide, de vil have testet, og de laboratorier, testudbydere og forskningsinstitutioner, som kan hjælpe dem videre i processen.

Vandteknologi for milliarder

Danmark har allerede mange store, globalt orienterede vandteknologiske virksomheder som for eksempel Grundfos og Kamstrup, men der er også brug for at ruste nye aktører til det globale marked, som er i voldsom vækst.

Der handles vandteknologi for mere end 3000 mia. kroner om året på globalt plan, og markedet vokser nu med 6 pct. om året. I 2012 solgte Danmark vandteknologi for 15 mia. kroner. Det svarede til en vækst på 7 pct. og skabte 400 nye arbejdspladser i Danmark.

Fortsæt med at læse “Testcenter skal ruste vand-virksomheder til globalt marked”

Advertisement

Forurenet flod forvandles til rent drikkevand i Dhaka

Bangladesh er med dansk bistand i gang med at opføre et af verdens absolut største anlæg, som omdanner stærkt forurenet flodvand til rent drikkevand.

Hør indslaget i Orientering på P1 22.3.13 VERDENS VANDDAG
Saidabad_500

Bangladesh er med dansk bistand i gang med at opføre et af verdens absolut største anlæg, som omdanner stærkt forurenet flodvand til rent drikkevand.

Vandbehandlingsanlægget Saidabad Water Plant skal levere 450 mio. liter vand dagligt, når det er fuldt udbygget. Dermed vil det sikre vandforsyningen til en tredjedel af hovedstaden Dhakas otte millioner indbyggere.

Banglandesh er af de mange ulande, som har store svært ved at skaffe tilstrækkelige mængder af rent vand til sine 160 mio. indbyggere.  Ca. 800 mio. mennesker verden over har stadig ikke har adgang til rent drikkevand.

Rent vand, er afgørende for menneskers sundhed og velfærd, for fødevare-og energiproduktion, for sunde og stabile økosystemer – men også for social, økonomisk og politisk stabilitet.  Samtidig er den vigtige, men begrænsede ressource under stigende pres.

Det gode vand er truet af klimaforandringer, urbanisering, befolkningstilvækst og forurening. Det går dog fremad mange steder i verden. Andelen af verdensborgere som har adgang til rent vand steg fra 76 % i 1990 til i 86 pct. i 2010. Kina og Indien har oplevet de største fremskridt.

Vand-fakta

  • Den 22. marts blev udnævnt til verdens vanddag af FN i 1992
  • 85% af verdens befolkning bor på klodens tørreste halvdel
  • 783 millioner mennesker har ikke adgang til rent vand
  • Næsten 2,5 milliarder har ikke adgang til ordentlige sanitære forhold
  • 76% af jordens befolkning havde rent vand  i 1990, i 2010 var det 86%

Ny bog om vandtårnenes kulturhistorie

Kun otte af de ca. 200 danske vandtårne er fredede, men mange flere er værd at bevare, mener Kim Lykke Jensen, der har udgivet en bog om vandtårnenes kulturhistorie.

Otte af de ca. 200 danske vandtårne er fredede, men mange flere er værd at bevare, mener Kim Lykke Jensen, der har udgivet en bog om tårnenes kulturhistorie.

Kim Lykke Jensen har kørt landet tyndt for at fotografere samtilge vandtårne

Engang var der mindst tusind af dem. De stod langs jernbanerne og i byerne – tit synlige på lang afstand, fordi de var placeret på bakker og højdedrag. Mange var helt ordinære, mens andre blev vartegn for deres byer. Nu er langt de fleste revet ned, fordi de var forældede, for dårlige eller for dyre i drift.Journalist og forlægger Kim Lykke Jensen, har kørt landet tyndt for at fotografere alle de vandtårne, som står endnu, og i efteråret 2009 udgav han en bog om sin passion: Danmarks Vandtårne. Han synes, at langt flere af de gamle tårne burde fredes.

– Jeg kunne godt ønske mig, at der kom større fokus på deres arkitektoniske kvaliteter. Der er 9.700 fredede bygninger i Danmark og kun otte af dem er fredede, selv om langt flere er værd at bevare siger han.

Kim Lykke Jensen har udgivet bogen om vandtårnene på sit eget forlag, Vældgungerne.

Læs min artikel om vandtårnenes historie i Dansk Vand, december 2009