Forurenet flod forvandles til rent drikkevand i Dhaka

Bangladesh er med dansk bistand i gang med at opføre et af verdens absolut største anlæg, som omdanner stærkt forurenet flodvand til rent drikkevand.

Hør indslaget i Orientering på P1 22.3.13 VERDENS VANDDAG
Saidabad_500

Bangladesh er med dansk bistand i gang med at opføre et af verdens absolut største anlæg, som omdanner stærkt forurenet flodvand til rent drikkevand.

Vandbehandlingsanlægget Saidabad Water Plant skal levere 450 mio. liter vand dagligt, når det er fuldt udbygget. Dermed vil det sikre vandforsyningen til en tredjedel af hovedstaden Dhakas otte millioner indbyggere.

Banglandesh er af de mange ulande, som har store svært ved at skaffe tilstrækkelige mængder af rent vand til sine 160 mio. indbyggere.  Ca. 800 mio. mennesker verden over har stadig ikke har adgang til rent drikkevand.

Rent vand, er afgørende for menneskers sundhed og velfærd, for fødevare-og energiproduktion, for sunde og stabile økosystemer – men også for social, økonomisk og politisk stabilitet.  Samtidig er den vigtige, men begrænsede ressource under stigende pres.

Det gode vand er truet af klimaforandringer, urbanisering, befolkningstilvækst og forurening. Det går dog fremad mange steder i verden. Andelen af verdensborgere som har adgang til rent vand steg fra 76 % i 1990 til i 86 pct. i 2010. Kina og Indien har oplevet de største fremskridt.

Vand-fakta

  • Den 22. marts blev udnævnt til verdens vanddag af FN i 1992
  • 85% af verdens befolkning bor på klodens tørreste halvdel
  • 783 millioner mennesker har ikke adgang til rent vand
  • Næsten 2,5 milliarder har ikke adgang til ordentlige sanitære forhold
  • 76% af jordens befolkning havde rent vand  i 1990, i 2010 var det 86%
Advertisement

Ny teknologi kan revolutionere spildevandsrensning

BioBoosteren er et ekstremt kompakt og mobilt renseanlæg, som kan rense spildevand til drikkevand. Det kan få stor betydning i lande med alvorlig vandmangel.

BioBoosteren er et ekstremt kompakt og mobilt renseanlæg, som kan rense spildevand til drikkevand. Det kan få stor betydning i lande med alvorlig vandmangel.    

NYT: Læs artiklen om perspektiverne i den nye teknologi i Dansk Vand 29.3.2010   

 I januar 2010 indviede miljøminister Troels Lund Poulsen Danmarks første BioBooster renseanlæg i Bjerregrav ved Viborg. Det skal rense spildevand for landsbyens ca. 1000 indbyggere og fungere som testanlæg for Grundfos, der har udviklet den nye renseteknik baseret på membranteknologi. 

Grundfos´ bestyrelsesformand, Niels Due Jensen, forklarede viceborgmester Karin Gaarsted (S), Viborg om membranteknologien

 

  BioBooster-anlægget er så kompakt, at det kan være i en container. Det er fleksibelt og mobilt, fordi man kan bygge nye containere på eller tage dem væk efter behov, som om det var Legoklodser, og der er ingen lugtgener. Det rensede vand kan genbruges umiddelbart lokalt for eksempel til markvanding eller som procesvand i virksomheder. Vandet kan endda blive så rent, at det kan  sendes tilbage til vandhanerne som drikkevand.    

Bioboosteren kan betyde en revolution i måden at håndtere spildevand på både i Danmark og i udlandet. Den kan være vejen til et opgør med mange årtiers centralisering af spildevandshåndteringen herhjemme, og den kan løse alvorlige forsyningsproblemer i områder, som plages af tørke og vandmangel.  

Kommunerne kan spare mange penge med den nye teknologi, mener direktør Bent Gadgaard, BioBooster

 

 I Danmark vil kommunerne kunne spare millioner af kroner, hvis de vil satse på at rense spildevand lokalt på små anlæg med den nye teknik, mener Bent Gadgård, der er direktør for i Grundfos BioBooster. Han vurderer, at en kommune som Viborg vil kunne spare omkring 70 millioner kroner af den regning på 600 millioner til kloakker og spildevandrensning, som venter i de kommende år. På landsplan løber den potentielle besparelse op i flere hundrede millioner.    

Hør hele Klima & Miljø på P1 – 19.2.2010